Articolo disponibile anche in italiano.

Wszyscy znamy tłusty czwartek, ale czy wiecie, że istnieje także tłusty wtorek? Świętuje się go we Francji, w USA i we Włoszech. Jest to ostatni dzień karnawału, ostatni wtorek przed Środą Popielcową, gdy chrześcijanie przebierają się i paradują, jedząc wszystko to, czego nie będą mogli jeść w Wielkim Poście. We Włoszech każdy region ma własną maskę, a najpopularniejszymi słodyczami są chiacchiere (czytaj: kjakiere), na które przepis możecie znaleść na poloniatomy.pl w sekcji “KULINARIA”.

I to nie wszystko: dzień przed Środą Popielcową jest znany w Wielkiej Brytanii jako Shrove Tuesday lub Pancake Day (dzień pancakesów). W większości krajach skandynawskich jest obchodzony tłusty  poniedziałek, znany w Niemcach jako Rosenmontag (poniedziałek róż) a w Szwecji jako Bolludagur lub Semladag, od tradycjonalnej słodyczy tego państwa- semla. W Rosji, Ukrainie i Bielorusi obchodzony jest tydzień bliny (przysmaku podobnego do naleśników). Praktycznie cała Europa (i USA) obchodzi tłusty dzień, mniej więcej w tym samym czasie.

Więc skąd pochodzi karnawał? Większość historyków potwierdza, że ta impreza ma korzenia w saturnaliach starożytnego Rzymu (czas, gdy wszystkie normy socjalne zostawały zapominane, gdy ludzie przebierali się żeby nie było różnicy pomiędzy ubogimi a bogatymi i wszyscy tańczyli i jedli) lub Dionizjach Klasycznej Grecji (czas poświęcony Dionizjowi, bogu wina, szczęścia i zabawy). Gdy Kościół i chrześcijaństwo nabrały potęgi, przemienili pogańską imprezę w dobrze nam znany karnawał! Teraz będziecie mogli olśnić waszych przyjaciół, i opowiedzieć im, jak jest obchodzony tłusty tydzień na świecie!

Sofia Di Ascenzi


 

 Versione in italiano

La settimana grassa

Tutti conosciamo il giovedì grasso, ma sapevate che c’è anche il martedì grasso? Si celebra in Francia, Stati Uniti e Italia. È l’ultimo giorno di carnevale, l’ultimo martedì prima del mercoledì delle Ceneri, quando i cristiani si travestono e sfilano, mangiando tutto ciò che non potranno durante la Quaresima. In Italia ogni regione ha la sua maschera, e il dolce più diffuso sono le chiacchiere, di cui potete trovate la ricetta su poloniatomy.pl nella sezione “KULINARIA”.

E non è tutto: il giorno prima del Mercoledì delle Ceneri è noto nel Regno Unito come Shrove Tuesday o Pancake Day (giorno dei pancake). Il lunedì grasso è celebrato nella maggior parte dei paesi scandinavi, conosciuto in tedesco come Rosenmontag (lunedì delle rose) e in Svezia come Bolludagur o Semladag, dal dolce tradizionale di questo paese – Semla. La settimana dei Bliny (simili ai pancake) viene celebrata in Russia, Ucraina e Bielorussia. Praticamente tutta l’Europa (e gli Stati Uniti) celebra il grasso giorno nello stesso periodo.

Allora da dove viene il carnevale? La maggior parte degli storici conferma che questo evento ha le sue radici nei Saturnali dell’antica Roma (un tempo in cui tutte le norme sociali erano dimenticate, quando le persone si travestivano in modo che non ci fosse differenza tra poveri e ricchi e tutti ballavano e mangiavano) o le Dionisie della Grecia classica (un tempo dedicato a Dionisio, dio del vino, della felicità e del divertimento). Man mano che la Chiesa e il Cristianesimo guadagnarono potere, trasformarono la festa pagana nel un famoso carnevale! Ora potrai stupire i tuoi amici e raccontarli come si celebra la settimana grassa nel mondo!

Testo originale di Sofia Di Ascenzi
Traduzione a cura di Sofia Di Ascenzi

                           


Lubisz portal polonijny POLONIA TO MY? Dziękujemy!
Polub też nasz fanpage na Facebooku i udostępnij posty.
Powiedz o nas znajomym; jesteśmy też na Instagramie!