Żeby wziąć udział w szkoleniu z zakresu dziennikarstwa Internetowego dla młodzieży należy wypełnić formularz zgłoszeniowy. Pamiętaj żeby przeczytać dokładnie regulamin napisany poniżej.

Zapisy trwają do 09.03.2021.

Formularz

REGULAMIN szkolenia „Dziennikarstwo internetowe”

Organizator: Wydział Konsularny Ambasady RP w Rzymie

Stowarzyszenie Nauczycieli Języka i Kultury Polskiej w Rzymie

www.poloniatomy.pl

Cele:

Podczas szkolenia omówione zostaną tradycyjne gatunki dziennikarskie pod kątem wykorzystania ich w Internecie. Uczestnicy szkolenia dowiedzą się, jak konstruować newsy, reportaże i felietony oraz zapoznają się z prawami autorskimi. Poznają metody zdobywania informacji i przetwarzania ich na materiały prasowe. Nauczą się również zarządzać treścią na stronie, dobierać multimedia oraz moderować dyskusję w komentarzach i na forum. Poznają też tajniki promocji kontentu w sieci z wykorzystaniem tzw. mediów społecznościowych, newsletterów i pozycjonowania oraz nauczą się tworzyć podcasty.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie przeznaczone jest dla polonijnej młodzieży szkolnej i studentów z Włoch. Ilość miejsc jest ograniczona. Żeby wziąć udział w rekrutacji do szkolenia, Kandydaci wypełniają formularz zgłoszeniowy

Zgłoszenia można przesyłać do 09 marca 2021 r. Na podstawie informacji przekazanych przez Kandydatów w formularzu zgłoszeniowym, Organizator wybierze grupę osób, które zaprosi na szkolenie („Uczestnicy”).  O wynikach rekrutacji Organizator poinformuje Kandydatów drogą elektroniczną do 10 marca 2021 r.

W celu przeprowadzenia rekrutacji i organizacji szkolenia Organizator będzie przetwarzał dane osobowe Kandydatów i Uczestników (imię, nazwisko, data i miejsce urodzenia, adres e-mail, numer telefonu).

Ramowy program szkolenia:

Dziennikarstwo prasowe a dziennikarstwo internetowe. Popularne gatunki dziennikarskie w sieci, czyli jak pisać w Internecie? Zarządzanie kontentem na stronie. Pozyskiwanie treści ze źródeł zewnętrznych. Promocja treści w sieci. Tworzenie własnej społeczności wokół serwisu. Tworzenie podcastów.

Całe szkolenie obejmuje cykl 4 sesji tematycznych, na które składają się szkolenia online na platformie Google Meet oraz warsztaty online z zakresu podcastów. Zajęcia prowadzone będą przez specjalistów z Polski oraz Włoch. Wymagana jest znajomość języka polskiego oraz włoskiego.

Czas trwania:

11.03.2021-30.05.2021

 

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia:

Certyfikat ukończenia szkolenia w języku polskim oraz włoskim.

Warunkiem uzyskania certyfikatu jest zaliczenie poszczególnych modułów.

Stworzone na szkoleniu przez uczestnika materiały będą publikowane na stronie

www.poloniatomy.pl

 

Prawa autorskie:

  1. Uczestnik wykonując zadania modułowe oświadcza, że jest autorem swojej pracy.
  2. Uczestnik szkolenia przekazuje prawa do swojej pracy organizatorom szkolenia.
  3. Uczestnik przystępując do szkolenia wyraża zgodę na rozpowszechnianie,

przystosowanie i publikowanie pracy oraz na jej zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką

w celu promocji strony www.poloniatomy.pl.

  1. Uczestnik wyraża zgodę na publiczne wystawianie lub pokazywanie pracy oraz

jej wykorzystywanie w środkach masowego przekazu.

  1. Uczestnik wyraża zgodę na używanie pracy w celach dydaktycznych.

 

Postanowienia końcowe:

  1. Sprawy nieuregulowane w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Organizator.
  2. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian organizacyjnych.

Lubisz portal polonijny POLONIA TO MY? Dziękujemy!
Polub też nasz fanpage na Facebooku i udostępnij posty.
Powiedz o nas znajomym; jesteśmy też na Instagramie!