Articolo disponibile anche in italiano.

Od 2014 roku każdego 17 lipca świętujemy Światowy Dzień Emoji.
Emoji powstały w Japonii w latach 90, kiedy Shigetaka Kurita, badacz z
japońskiej firmy telekomunikacyjnej NTT Docomo, stworzył japońskie znaki do
wykorzystania w wiadomościach tekstowych. Na początek stworzył pierwszy
zestaw 176 ikon reprezentujące emocje, przedmioty i sytuacje.

Słowo emoji pochodzi z połączenia japońskich słów „e” (obraz) i „moji” (znak).
Emoji odniosły wielki sukces w Japonii, ale rozpowszechniły się na całym
świecie dopiero z wprowadzeniem pierwszych smartfonów.

W 2010 roku firma Apple wprowadziła emotikony do swojego systemu
operacyjnego iOS, udostępniając je milionom użytkowników iPhone’a na
całym świecie. Od tego czasu emoji zyskały na popularności i stały się
integralną częścią komunikacji cyfrowej.

Emotikony stały się językiem uniwersalnym, zapewniają prosty i skuteczny
sposób wyrażania emocji, dodają tonu pisemnej komunikacji i usuwają bariery
językowe. Mają one ogromny wpływ na naszą kulturę i sposób, w jaki się
porozumiewamy. Niektórzy krytycy twierdzą, że nadużywanie emotikonów
może upośledzać zdolności językowe i ograniczać naszą zdolność do
komunikowania się w bardziej złożone sposoby.

Pomimo kontrowersji nie można zaprzeczyć, że emotikony
zrewolucjonizowały komunikację cyfrową i wywarły
głęboki wpływ na społeczeństwo.

Bez względu na to, czy używamy uśmiechniętych emotikonów
do wyrażania radości, czy smutnych emotikonów do wyrażania smutku, mają one moc
oddziaływania na nasze interakcje online.

Emmanuel Burzynski

 


 

 Versione in italiano

Giornata Mondiale dell’Emoji

Dal 2014, ogni 17 luglio celebriamo la Giornata Mondiale dell’Emoji.
Le emoji sono state create in Giappone negli anni ’90 da Shigetaka Kurita,
un ricercatore della compagnia di telecomunicazioni giapponese NTT Docomo,
che ha sviluppato dei caratteri giapponesi da utilizzare nei messaggi di testo.
Inizialmente, ha creato un set di 176 icone che rappresentano emozioni, oggetti e situazioni.

La parola “emoji” deriva dalla combinazione delle parole giapponesi
“e” (immagine) e “moji” (carattere). Le emoji hanno ottenuto un grande successo in Giappone,
ma si sono diffuse in tutto il mondo solo con l’introduzione dei primi smartphone.

Nel 2010, Apple ha introdotto le emoticon nel suo sistema operativo iOS,
rendendole disponibili a milioni di utenti iPhone in tutto il mondo.
Da allora, le emoji hanno guadagnato popolarità e sono diventate
parte integrante della comunicazione digitale.

Le emoticon sono diventate un linguaggio universale, offrendo un modo semplice
ed efficace per esprimere le emozioni, aggiungendo tono alla comunicazione scritta
e superando le barriere linguistiche. Hanno un’enorme influenza sulla nostra cultura
e sul modo in cui comunichiamo. Alcuni critici sostengono che un uso eccessivo
delle emoticon possa compromettere le abilità linguistiche e limitare
la nostra capacità di comunicare in modi più complessi.

Nonostante le controversie, non si può negare che le emoticon abbiano rivoluzionato
la comunicazione digitale e abbiano avuto un profondo impatto sulla società.

Che si tratti di utilizzare emoticon sorridenti per esprimere gioia
o emoticon tristi per esprimere tristezza, hanno il potere
di influenzare le nostre interazioni online.

Testo originale di Emmanuel Burzynski
Traduzione a cura di Emmanuel Burzynski


Lubisz portal polonijny POLONIA TO MY? Dziękujemy!
Polub też nasz fanpage na Facebooku i udostępnij posty.
Powiedz o nas znajomym; jesteśmy też na Instagramie!