Articolo disponibile anche in italiano.

Organizujemy Pierwszy Kongres dla Młodzieży Polonijnej  z Włoch- Polonia to my!

Drodzy czytelnicy, mamy dla was dość ciekawe wydarzenie!

Jesteśmy w trakcie organizowania projektu  „Pierwszy  Kongres dla Młodzieży Polonijnej z Włoch”, który odbędzie się w Domu Polskim na Via Cassia 1200 w Rzymie w ostatni weekend października (28-29-30 .10.2022 r). Kongres jest organizowany przez Redakcję portalu  Polonia To My oraz Stowarzyszenie Nauczycieli Języka i Kultury Polskiej w Rzymie.

Projekt finansowany jest  ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022”

Zapraszamy do udziału   polską i polonijną  młodzież 18+ pochodząca z całych Włoch. Liczba miejsc jest ograniczona. Wszyscy zakwalifikowani uczestnicy otrzymają bezpłatny nocleg i wyżywienie. Dla tych którzy są spoza Rzymu, koszt biletów na transport do Rzymu będzie zwracany na miejscu po okazaniu biletu. Zajęcia będą prowadzone po polsku ale jeśli nie mówisz dobrze w języku polskim ale za to  rozumiesz kontekst to  spokojnie możesz wziąć udział w Kongresie.

Celem kongresu będzie dzielenie się polskością między sobą, wzajemne poznanie, zastanowienie się nad naszą wspólną przyszłością,  tak żeby stworzyć grupę przyjaciół, która będzie chciała reprezentować młodą Polonię we Włoszech.

Pomogą nam w tym  różne warsztaty i aktywności, np. jak założyć stowarzyszenie; jak wykreować lidera,  jak zostać liderem, integracji poprzez taniec, jak pisać artykuły, wywiady, wykonywać i montować zdjęcia, filmy itd. Zorganizujemy również  wspólne zwiedzanie Rzymu z przewodnikiem jak i wieczorne wspólne wyjścia .

Jesteśmy jeszcze w fazie wstępnej, program dopiero się tworzy, dlatego  zachęcamy was gorąco do kontaktu, proponowania pomysłów na zajęcia, w których chcielibyście wziąć udział.

Bądźcie czujni, więcej informacji już niedługo na naszej stronie i portalach społecznościowych.

Kontakt z redakcją :

  • Adres mailowy: info@poloniatomy.pl
  • Instagram: @poloniatomy_pl
  • Facebook: @poloniatomypl

Serdecznie was zapraszamy

Redakcja Polonia To My! oraz Stowarzyszenie Nauczycieli Języka i Kultury Polskiej w Rzymie

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022”

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów”

 

 


 

 Versione in italiano

Stiamo organizzando il Primo Congresso dei Giovani Polacchi d’Italia – Polonia To My!

 

Cari lettori, abbiamo un evento piuttosto interessante per voi!

Stiamo organizzando il “Primo Congresso dei Giovani Polacchi  in Italia”, che si terrà presso la Casa dei Polacchi in Via Cassia 1200 a Roma l’ultimo fine settimana di ottobre (28-29-30 .10.2022). Il congresso è organizzato dalla redazione del portale Polonia To My! e dall’Associazione degli insegnanti di lingua e cultura polacca di Roma.

Il progetto è finanziato dalla Cancelleria del Primo Ministro nell’ambito del concorso “Polonia e polacchi all’estero 2022”.

Sono invitati a partecipare i giovani polacchi e polacco-italiani dai 18 anni in su provenienti da tutta Italia. Il numero di posti è limitato. Tutti i partecipanti qualificati riceveranno vitto e alloggio gratuiti. Per coloro che provengono da fuori Roma, il costo dei biglietti per il trasporto a Roma sarà rimborsato in loco dietro presentazione del biglietto. Le lezioni saranno tenute in polacco, ma se non parlate bene il polacco ma capite il contesto, siete invitati a partecipare al congresso.

L’obiettivo del congresso sarà quello di condividere quello che ci lega alla Polonia tra di noi, di conoscerci, di pensare al nostro futuro comune, in modo da creare un gruppo di amici che vorranno rappresentare la giovane Polonia in Italia.

Diversi workshop e attività ci aiuteranno a farlo, ad esempio come creare un’associazione, come creare un leader, come diventare un leader, l’integrazione attraverso la danza, come scrivere articoli, interviste, scattare e montare foto e filmati, ecc. Organizzeremo anche una visita guidata di Roma e delle uscite serali insieme.

Siamo ancora nelle fasi preliminari, il programma è ancora in fase di elaborazione, quindi vi invitiamo caldamente a mettervi in contatto con noi, a suggerirci idee per le attività a cui vorreste partecipare.

Restate sintonizzati, ulteriori informazioni saranno presto disponibili sul nostro sito web e sui social network.

Contattare la redazione :

  • Indirizzo e-mail: info@poloniatomy.pl
  • Instagram: @poloniatomy_pl
  • Facebook: @poloniatomypl

Vi diamo un caloroso benvenuto dalla Redazione di Polonia To My! e Associazione degli insegnanti di lingua e cultura polacca di Roma

Il progetto è finanziato dalla Cancelleria del Primo Ministro nell’ambito del concorso “Polonia e polacchi all’estero 2022″.

La pubblicazione esprime solo le opinioni dell’autore o degli autori e non può essere equiparata alla posizione ufficiale della Cancelleria del Primo Ministro”.

Testo originale di Gaia Isola e Jan Rzepka

 


Lubisz portal polonijny POLONIA TO MY? Dziękujemy!
Polub też nasz fanpage na Facebooku i udostępnij posty.
Powiedz o nas znajomym; jesteśmy też na Instagramie!