Articolo disponibile anche in italiano.

17 listopada obchodzimy Międzynarodowy Dzień Studenta, który co roku jest celebrowany przez cały świat w różny sposób. Dlaczego wybrano właśnie tę datę? Odkryjmy to razem!

Dzień ten wiąże się z wydarzeniami 1939 roku, kiedy to rozpoczęła się I wojna światowa, naznaczając życie wielu demonstrujących w tamtych czasach studentów. 28 października 1939 r. grupa studentów praskiego Uniwersytetu Medycznego na ulicach miasta utworzyła antyhitlerowski pochód dla upamiętnienia i uczczenia 21. rocznicy odzyskania przez Czechosłowację niepodległości. Podczas tych studenckich demonstracji Jan Opletal, jeden z demonstrujących studentów, został postrzelony i zmarł dwa tygodnie później w szpitalu.

Kilka dni później, 15 listopada, duża grupa uczniów odprowadziła trumnę chłopaka do jego rodzinnego miasta na Morawach. Za trumną szły tysiące studentów sprzeciwiających się reżimowi nazistowskiemu. Siły zbrojne zaaresztowały 1200 manifestantów i zesłały ich do obozu koncentracyjnego. Zostały zamknięte wszystkie uczelnie: prawa studentów i studentek, podobnie jak każdego człowieka przeciwnego totalitaryzmowi nazistowskiemu, zostały zdeptane. Był 17 listopada 1939 r., bez procesu stracono w sumie dziewięciu studentów i profesorów.

Po tych wszystkich bardzo ważnych wydarzeniach historycznych Międzynarodowa Rada Studentów w 1941 roku oficjalnie ogłosiła, że 17 listopada jest Międzynarodowym Dniem Studenta. Były to wydarzenia, które naznaczyły historię i pozwoliły nam zrozumieć znaczenie tego „święta”.

W Grecji, a dokładniej w Atenach, 14 listopada doszło do buntu studentów Politechniki przeciwko dyktaturze pułkowników. 17 listopada podczas demonstracji zorganizowanej w celu upamiętnienia nazistowskiej masakry w Pradze czołg obalił wejście na uniwersytet, raniąc wielu studentów. Było to traumatyczne wydarzenie, które od tego czasu, zwłaszcza w Grecji, zostało uznane za święto narodowe.

W Czechosłowacji również inny student został zabity w 1988 roku po upamiętnieniu męczenników antynazistowskich z 1939 roku. Po strajkach, zamieszkach i protestach, które miały miejsce w aulach uniwersyteckich, wybuchła 1989 roku tak zwana „aksamitna rewolucja”.

 

Dlaczego Międzynarodowy Dzień Studenta upamiętniany jest co roku?

Jeśli Międzynarodowy Dzień Studenta obchodzony jest co roku, to tylko dlatego, że ceni się z kilku ważnych powodów:

1) upamiętnienie wszystkich wydarzeń historycznych, zwłaszcza I wojny światowej, w której zaangażowani byli przede wszystkim studenci, co poświęcili swe życie dla innych,

2) uznanie WSZYSTKICH praw uczniów,

3) docenienie wysiłku, jaki studenci włożyli, aby iść naprzód, dla własnego sukcesu i sukcesu społeczeństwa

4) uświadomienie studentom, że ważne jest, zaangażowanie w naukę, od szkoły po uniwersytet.

 

Julia Radici


 

 Versione in italiano

Giornata internazionale dello studente

Il 17 novembre celebriamo la Giornata Internazionale degli Studenti, che viene celebrata ogni anno da tutto il mondo in varie date. Perché questa data? Scopriamolo insieme!

Questo giorno elimina la guerra negli eventi del 1939, quando sembrerà incontrare la conoscenza del mondo, dimostrando la vita di quel tempo – il tempo degli studenti. Il 28 ottobre 1939, un gruppo di studenti dell’Università di Medicina di Praga fece una marcia antinazista per le strade della città per commemorare il 21° anniversario della riconquista dell’indipendenza della Cecoslovacchia. Durante queste manifestazioni studentesche, Jan Opletal, uno degli studenti che manifestavano, fu colpito da arma da fuoco ed morì due settimane dopo in ospedale.

Pochi giorni dopo, il 15 novembre, un folto gruppo di studenti portò la bara del ragazzo nella sua città natale in Moravia. Dietro la bara si opposero i nazisti. Le forze armate hanno arrestato 1.200 manifestanti e li hanno mandati tutti in un campo di concentramento. I collegi chiusi: i diritti degli studenti e degli studenti, come quello di ogni uomo contrario al totalitarismo nazista, furono calpestati. Era il 17 novembre 1939 e un totale di studenti e professori furono giustiziati senza processo.

Dopo simili eventi, nel 1941 il Consiglio studentesco internazionale annuncia che il 17  novembre rimarrà nella storia come Giornata internazionale dello studente.

In Grecia, e più precisamente ad Atene, il 14 novembre, gli studenti del Politecnico si sono ribellati alla dittatura dei colonnelli. Il 17 novembre, durante una manifestazione in programmazione per commemorare la strage nazista a Praga, è previsto l’ingresso, ferendo molti studenti. È stata un’esperienza traumatica che da allora, come in Grecia, ricordando come una festa nazionale.

In Cecoslovacchia, anche un altro studente fu ucciso nel 1988 dopo aver commemorato i martiri antinazisti del 1939. Nel 1989 scoppiò la cosiddetta “Rivoluzione di velluto” in cui vivevano e le proteste che si svolgevano nelle aule universitarie.

Perché ogni anno si commemora la Giornata internazionale dello studente?

Se ogni anno si celebra la Giornata Internazionale dello Studente, è solo perché viene valorizzata per diversi motivi:
1) a commemorare in modo più esteso tutti gli eventi della seconda, in particolare la prima guerra mondiale, furono tutti coloro che sacrificarono la propria vita per gli altri,
2) riconoscere TUTTI i diritti degli studenti,
3) presente apprezzamento che esiste oggi, per mantenere il presente, presente per il successo e il successo della società
4) sensibilizzare lo studente sull’importanza del coinvolgimento nella formazione nelle scuole.

Testo originale di Julia Veronica Radici
Traduzione a cura di Gaia Isola


Lubisz portal polonijny POLONIA TO MY? Dziękujemy!
Polub też nasz fanpage na Facebooku i udostępnij posty.
Powiedz o nas znajomym; jesteśmy też na Instagramie!