Articolo disponibile anche in italiano.

Dzisiaj, 30 kwietnia, obchodzimy międzynarodowy dzień jazzu. Jazz jest gatunkiem muzycznym, który zanurza swoje korzenia w kulturze afroamerykańskiej. To międzynarodowe wydarzenie, proklamowane przez UNESCO w 2011 roku, ma na celu świętowanie kreatywności, która towarzyszy improwizowanej muzyce i wspieranie dialogu pomiędzy różnymi kulturami.

W ten sposób dzień jazzu staje się okazją, by zburzyć granice między ludźmi, pokonać różnice, które nas dzielą, i zmniejszyć odległość, która w tym momencie pandemii staje się coraz bardziej uciążliwa. Muzyka dociera do wszystkich, bez względu na pochodzenie: bez potrzeby porozumiewania się jednym językiem tworzy więzi między ludźmi i otwiera przechodzącą przez serce drogę do nowego świata.

 


 

 Versione in italiano

La giornata mondiale del jazz

Oggi, 30 aprile, celebriamo la giornata internazionale del jazz. Il jazz è un genere musicale che ha le sue radici nella cultura afroamericana. Questo evento internazionale, proclamato dall’UNESCO nel 2011, mira a celebrare la creatività che accompagna la musica improvvisata e per favorire il dialogo tra culture diverse.

In questo modo il jazz day diventa un’opportunità per abbattere i confini tra le persone, superare le differenze che ci separano e ridurre la distanza che, a questo punto della pandemia, diventa sempre più gravosa. La musica raggiunge tutti, indipendentemente dall’origine: senza la necessità di comunicare in una lingua, crea legami tra le persone e apre la strada a un nuovo mondo che scorre nel cuore.

Testo originale di Andżelika Tokarski
Traduzione a cura di Amdżelika Tokarski


Lubisz portal polonijny POLONIA TO MY? Dziękujemy!
Polub też nasz fanpage na Facebooku i udostępnij posty.
Powiedz o nas znajomym; jesteśmy też na Instagramie!