Articolo disponibile anche in italiano.

Jak wszyscy wiedzą, 3. Maja świętujemy Dzień Konstytucji 3. Maja, która została uchwalona przez Sejm Wielki w 1791 r. Już minęły ponad dwa stulecia, a my wciąż pamiętamy ten dzień. Nasza Konstytucja była pierwszą w Europie (i drugą w świecie) ustawą zasadniczą. Godziła demokrację szlachecką z silną władzą centralną i dziedziczną monarchią, oraz nadawała prawa mieszczanom i obejmowała chłopów ochroną państwa.

Z tej okazji, w 230. rocznicę Konstytucji 3 Maja Ambasada Republiki Litewskiej w Rzymie i Ambasada Rzeczpospolitej Polski w Rzymie wraz z Rai Radio 3 organizują koncert. Będzie transmitowany na żywo z Pałacu Kwirynalskiego dnia 2 maja 2021 o godzinie 11.50. Wydarzenie będzie można śledzić przez stronę internetową raiplayradio.it, także przez aplikację Raiplayradio oraz przez streaming na stronie intertowej raiplay.it lub aplikacji Raiplay.

Zachęcamy posłuchać największych kompozytorów polskich i litewskich, bo to rzadkie wydarzenie, zwłaszcza w tym okresie. Warto pamiętać o historii naszych rodaków za pośrednictwem muzyki.

https://palazzo.quirinale.it/concerti/concerti.html

Zaprasza Redakcja Polonia To MY


 

 Versione in italiano

Concerto in occasione dell’anniversario della Costituzione del 3 maggio

Come tutti sanno, il 3 maggio si celebra la Giornata della Costituzione del 3 maggio, che fu promulgata dal Parlamento Grande nel 1791. Sono passati più di due secoli, eppure ancora ricordiamo quel giorno. La nostra Costituzione è stata la prima costituzione scritta in Europa e la seconda nel mondo. Fece convivere la democrazia nobiliare con un forte potere centrale e una monarchia ereditaria, concedendo inoltre i diritti ai cittadini e proteggeva i contadini dello stato.

Per celebrare il 230° anniversario della Costituzione del 3 maggio, l’Ambasciata della Repubblica di Lituania a Roma e l’Ambasciata della Repubblica di Polonia a Roma insieme a Rai Radio 3 organizzano un concerto. Sarà trasmesso in diretta dal Palazzo Quirinale il 2 maggio 2021 alle 11.50. Sarà possibile seguire l’evento tramite il sito raiplayradio.it, tramite l’applicazione Raiplayradio e in streaming sul sito raiplay.it o l’applicazione Raiplay.

Ti invitiamo ad ascoltare i più grandi compositori polacchi e lituani, perché è un evento raro, soprattutto in questo periodo. Vale la pena ricordare la storia dei nostri connazionali attraverso la musica.

https://palazzo.quirinale.it/concerti/concerti.html

Invita la redazione di Polonia To MY


Lubisz portal polonijny POLONIA TO MY? Dziękujemy!
Polub też nasz fanpage na Facebooku i udostępnij posty.
Powiedz o nas znajomym; jesteśmy też na Instagramie!