Articolo disponibile anche in italiano.

Jednym z najczęściej odwiedzanych regionów we Włoszech latem jest Apulia (Puglia) i nie ma tu się czemu dziwić. Pięknych plaż, krystalicznie czystego morza i wspaniałego, temu regionowi zazdroszczą wszyscy Włosi. Jeśli jesteś w Bari albo w pobliżu Bari i jesteś miłośnikiem fotografii lub historii Polski, przedstawiam Ci wspaniałe miejsce, które możesz odwiedzić!

Casamassima, mała wioska w prowincji Bari, nazywana jest też niebieskim miastem. Nazwa pochodzi od niebieskiego koloru, na który pomalowane są domy. Dlaczego niebieski? Czy domy w południowych wioskach nie są zwykle białe? W XIX wieku całe południe nawiedziła zaraza, dlatego też domy dezynfekowano wapnem, co nadawało całym wioskom biały kolor. Jednak pan Casamassima postanowił oddać cześć Marii, błagając, aby zło oszczędziło miasto. Ściany , domów ich mieszkańcy  pomalowali na niebiesko.

Gdy spaceruję po Casamassima,  wydaje mi się, że to jest magiczny świat lub bajka!

Jeśli chodzi o historię Polski, mamy tu pierwszy polski cmentarz wojskowy: Polski cmentarz wojenny w Casamassima, jeden z 4 we Włoszech (Casamassima, Montecassino, Loreto, Bolonia). W 1944 r. na terenie obecnej szkoły podstawowej im. „G. Marconi ”,  2 Korpus Polski otworzył największy kompleks leczniczy, niestety nie wszyscy ranni przeżyli i zdecydowano się na budowę tego cmentarza. Tutaj spoczywa 429 żołnierzy różnych religii, którzy walczyli wzdłuż linii Gustawa na rzece Sangro lub zmarli w szpitalu wojskowym Casamassima oraz w innych szpitalach w Bari i Neapolu.

Mamy nadzieję, że tego lata będzie można podróżować i zwiedzać skarby włoskich regionów.

Weronika Goszczynska


 

 Versione in italiano

Casamassima, la città azzurra

Una delle regioni più visitate d’Italia in estate è la Puglia, e non c’è da meravigliarsi. Tutti gli italiani invidiano questa regione per le sue bellissime spiagge, il mare cristallino e il mare magnifico. Se sei a Bari o nelle vicinanze di Bari e sei un amante della fotografia o della storia polacca, ti presento un ottimo posto da visitare!

Casamassima, piccolo paese in provincia di Bari, è anche conosciuta come la città azzurra. Il nome deriva dal colore azzurro con cui sono dipinte le case. Perché azzurro? Le case nei villaggi del sud non sono solitamente bianche? Nell’Ottocento la peste colpì tutto il sud, così le case furono disinfettate con la calce, che dava a interi villaggi un colore bianco. Tuttavia, il signor Casamassima ha deciso di rendere omaggio a Maria, implorando il male di risparmiare la città. Dipinsero le pareti delle loro di azzurro.

Quando cammino per Casamassima sembra un mondo magico o una fiaba!

Per quanto riguarda la storia della Polonia, abbiamo qui il primo cimitero militare polacco: il cimitero di guerra polacco a Casamassima, uno dei quattro in Italia (Casamassima, Montecassino, Loreto, Bologna). Nel 1944, sul terreno dell’attuale scuola elementare di “G. Marconi”, il 2° Corpo Polacco aprì il più grande complesso di cure, purtroppo non tutti i feriti sopravvissero e si decise di costruire questo cimitero. Qui sono sepolti 429 soldati di varie religioni che combatterono lungo la linea Gustav sul fiume Sangro o morirono nell’ospedale militare di Casamassima e in altri ospedali di Bari e Napoli.

Ci auguriamo che quest’estate possiate viaggiare ed esplorare i tesori delle regioni italiane.

Testo originale di Weronika Goszczynska
Traduzione a cura di Weronika Goszczynska


Lubisz portal polonijny POLONIA TO MY? Dziękujemy!
Polub też nasz fanpage na Facebooku i udostępnij posty.
Powiedz o nas znajomym; jesteśmy też na Instagramie!