Articolo disponibile anche in italiano.

Duńska aplikacja Too Good To Go proponuje szczytny sojusz między firmami, supermarketami i konsumentami przeciwko marnowaniu żywności.

Inicjatywa rozpocznie się 5 lutego z okazji Krajowego Dnia Przeciwdziałania Marnowaniu Żywności. Do projektu przyłączyło się wiele międzynarodowych firm.

Stworzenie Świadomej Etykiety zachęci Włochów do sprawdzenia, czy produkty są nadal zdatne do spożycia po upływie minimalnego terminu konserwacji dzięki obecności charakterystycznego wyrażenia „Często jeszcze przydatne do spożycia po” oraz serii piktogramów, które zalecą „obserwację, wąchanie, próbowanie”.

Firmy zachęcane są do działań ograniczających ilość odpadów w stołówkach zakładowych, ponadto Too Good To Go wspiera sieci supermarketów w monitorowaniu odpadów w sklepach oraz w inicjatywach takich jak np. promocja półek czy specjalnych działów z produktami w punktach sprzedaży, które przekroczyły minimalny okres przechowywania.

Firmy, które podpisują punkt umowy dotyczący „Fabryki przeciwko odpadom”, zobowiązują się monitorować łańcuch produkcyjny i ograniczać ilość odpadów: produkty w nadwyżce, które pozostają w magazynie, mogą być kupowane przez klientów za pośrednictwem aplikacji w atrakcyjnych cenach w tak zwanych Magic Box XL.

Projekt będzie wprowadzony w życie do czerwca.

Uruchomiona sześć lat temu aplikacja jest obecna w 15 krajach (w Europie i Stanach Zjednoczonych) i umożliwia  restauracjom, piekarniom, cukierniom, supermarketom i hotelom użycie i sprzedaż online żywności „zbyt dobrej na wyrzucenie” po obniżonych cenach, w specjalnych pudełkach ze świeżymi produktami i daniami, których nie można wystawić do sprzedaży. Ma ponad 30 mln użytkowników, w tym ponad 2 mln we Włoszech, gdzie zaoszczędzono do tej pory 1,6 mln posiłków.

Sofia Di Ascenzi


 

 Versione in italiano

5 febbraio – giornata nazionale italiana contro lo spreco alimentare

L’app danese Too Good To Go  propone un’alleanza virtuosa tra aziende, supermercati e consumatori contro lo spreco alimentare.

 L’iniziativa partirà il 5 febbraio per la Giornata nazionale di prevenzione contro lo spreco alimentare, al patto hanno risposto numerose aziende internazionali. 

La creazione di un’Etichetta Consapevole inviterà gli italiani a verificare se i prodotti siano ancora consumabili dopo la data minima di conservazione grazie alla presenza di una frase distintiva “Spesso buono oltre” e a una serie di pittogrammi che consiglieranno di “osservare, annusare, assaggiare”.

Le aziende sono invitate ad attivarsi abbattendo gli sprechi della mensa aziendale, inoltre Too Good To Go supporta le catene di supermercati nel monitoraggio degli sprechi in store e in iniziative come, per esempio, la promozione nei punti vendita di scaffali o sezioni speciali dedicate a prodotti che hanno superato il Tmc (termine minimo di conservazione).

Infine, le aziende che sottoscrivono il punto del Patto relativo alla «Fabbrica contro lo spreco» si impegnano a monitorare la catena di produzione e a limitarne gli sprechi: i prodotti che rimangono in giacenza in magazzino potranno essere acquistati dai cittadini attraverso delle Magic Box XL ad un prezzo scontato sempre tramite l’app.

 Le operazioni prenderanno il via entro giugno.

Lanciata sei anni fa, l’app è presente in 15 Paesi (tra Europa e Stati Uniti) e permette a bar, ristoranti, forni, pasticcerie, supermercati e hotel di recuperare e vendere online – a prezzi ribassati – il cibo invenduto “troppo buono per essere buttato” grazie a scatole con prodotti e piatti freschi che non possono essere rimessi in vendita. Ha oltre 30 milioni di utenti di cui più di 2 in Italia, dove sono stati salvati 1,6 milioni di pasti.

Testo originale e traduzione a cura di Sofia Di Ascenzi

Źródła/Fonti:

 


Lubisz portal polonijny POLONIA TO MY? Dziękujemy!
Polub też nasz fanpage na Facebooku i udostępnij posty.
Powiedz o nas znajomym; jesteśmy też na Instagramie!