Articolo disponibile anche in italiano.

Ostatnie półtora wieku przyniosło niesamowite wynalazki z naukowego i technologicznego punktu widzenia. Obecnie jesteśmy w stanie polecieć nawet na Księżyc, ale pomimo wszystko nie jesteśmy doskonali. Ciągle popełniamy błędy i czasami te błędy mogą kosztować wiele ludzkich istnień. Od 2016 roku każdego 26 kwietnia wspominamy jeden z tych błędów, który doprowadził do strasznych konsekwencji. Mówię o katastrofie w Czarnobylu, która wydarzyła się 26 kwietnia 1986 r. o godzinie 01:23. Po próbie bezpieczeństwa, eksplodował rdzeń czwartego reaktora elektrowni jądrowej, czyniąc obszar o powierzchni około 2600 km² wysoce radioaktywnym. W ciągu dwóch dni po wypadku, dwa miasta w pobliżu elektrowni: Czarnobyl i Prypeć, zostały ewakuowane, co doprowadziło do przesiedlenia około 116 000 osób. Potwierdzono 66 ofiar, jednak liczba ofiar, które nie są spowodowane bezpośrednio samym wybuchem, jest niepoliczalna.

Ratownicy czyszczą dach trzeciego reaktora z pozostałości po wybuchu. Nie mogli zostać dłużej niż 40 sekund. (Photo by Igor Kostin/Sygma via Getty Images)

Dziś pamiętamy wszystkich 1057 ratowników, którzy narażali życie, izolując pozostałości reaktora w celu uniknięcia radioaktywnego zanieczyszczenia środowiska, dla ratowania milionów istnień ludzkich.

 

 

 

 

 

 

 


 Versione in italiano

35 anni dopo Chernobyl

L’ultimo secolo e mezzo ha visto incredibili innovazioni dal punto di vista scientifico e tecnologico. Attualmente siamo in grado di volare arrivando addirittura sulla Luna, ma nonostante tutto non siamo perfetti. Continuiamo a sbagliare e a volte questi errori possono costare caro in termini di vite umane. Dal 2016 ogni 26 aprile ricordiamo uno di questi errori che ha portato a delle terribili conseguenze. Parlo della catastrofe di Chernobyl avvenuta il 26 aprile del 1986. Alle ore 01:23, dopo un test di sicurezza, è esploso il nocciolo del quarto reattore della centrale nucleare, rendendo altamente radioattiva una zona di circa 2600km² . Nei due giorni successivi all’incidente vennero evacuate le due cittadine in prossimità della centrale, Chernobyl e Prypjat, portando allo sfollamento di circa 116 000 persone. Le vittime accertate sono 66, mentre sono
incalcolabili le vittime non coinvolte direttamente nell’incidente.

I soccorritori mentre puliscono il tetto del terzo reattore dai resti dell’esplosione. Non potevano restare per più di 40 secondi. (Photo by Igor Kostin/Sygma via Getty Images)

Oggi ricordiamo tutti i 1057 soccorritori che si sono messi a rischio per isolare i resti del reattore e evitare l’inquinamento radioattivo dell’ambiente salvando milioni di vite.

 

 

 

 

 

 

Testo originale di Emmanuel Burzynski
Traduzione a cura di Emmanuel Burzynski


Lubisz portal polonijny POLONIA TO MY? Dziękujemy!
Polub też nasz fanpage na Facebooku i udostępnij posty.
Powiedz o nas znajomym; jesteśmy też na Instagramie!